Wycena nieruchomości podstawą dla banku

Wycena nieruchomości podstawą dla banku

Wszelkiego rodzaju zakupy nieruchomości dostępnych w ofercie rynkowej opiera się, w dużej mierze, na udziale instytucji bankowych. T one, najczęściej, dysponują środkami, jakie można przeznaczyć na ten cel. Korzystanie z dostępnej oferty bankowej jest zatem podstawowym działaniem inwestorów, jak i indywidualnych kupujących. Wszelkiego rodzaju oceny kredytowej zainteresowanego oraz oceny produktów rynku nieruchomości są dla banków podstawowym zakresem wiedzy do przygotowania danej oferty kredytowej. Konieczne jest zatem dostarczenie szeregu dokumentów służących w procesie weryfikacji klienta. Jednym z takich dokumentów jest wycena nieruchomości. Stanowi ona potwierdzenie wartości rynkowej nieruchomości. Wyceny dokonuje specjalizujący się, w tym zakresie, rzeczoznawca. Posiada on bowiem niezbędne kwalifikacje oraz wiedzę sektora nieruchomości. W jego kompetencji leży odpowiednie przygotowanie dokumentu oraz prawidłowe naliczenie wartości inwestycji. Poprawność danych potwierdza on swoją pieczęcią oraz podpisem. Nie wszystkie banki honorują wyceny wszystkich rzeczoznawców. Najczęściej proponowani są klientom specjaliści współpracujący z danym bankiem oraz charakteryzujący się rzetelnością oceny. W listach bankowych znajduje się bowiem spis rzeczoznawców, których wyceny nie są honorowane w procesie oceny zdolności kredytowej. Zanim skorzystamy z usług danego specjalisty konieczne jest sprawdzenie takich informacji w oddziale bankowym.

[Głosów:1    Średnia:3/5]