Styl gotycki w architekturze

Styl gotycki w architekturze

Mówiąc o architekturze nie sposób nie wspomnieć o architekturze gotyku. Termin stylu gotyckiego pojawił się w roku 1550 za sprawą Giorgio Vasari, który był włoskiej artystką oraz autorem pierwszego podręcznika historii sztuki. Wprowadził ten termin dla określenia sztuki, która pojawiła się przed okresem renesansu. Przymiotnik gotycki używany był w początkowym okresie z pogardliwością i brakiem szacunku. Oznaczał nic więcej co typowy, czy właściwy dla Gotów, którzy byli plemieniem barbarzyńców. Artyści włoscy negatywnie oceniali architekturę gotyku dla tego, że w tamtym okresie panowało przekonanie, że piękna i właściwa jest jedynie ta sztuka, która opiera się i czerpie ze wzorów antycznych. Przekonanie takie przetrwało aż do XVIII wieku. Styl gotycki narodziła się w drugiej połowie XII wieku na terenie Francji. Za jego ojczyznę uważa się prowincję Ile – de – France. Bez trudu można wskazać wiele cech stylu gotyckiego. Bez wątpienia zaliczają się do niego sklepienie krzyżowo – żebrowe oraz ostry łuk. Warto jednak zauważyć, że te dwa elementy nie były wynalazkiem stylu gotyckiego. Pochodziły ze stylu romańskiego. W architekturze gotyckiej na pierwszy plan wysuwa się ogromna strzelistość oraz wyraźna przewaga pionu nad poziomem. Nie spotkamy tutaj niesamowicie grubych murów. Kościoły miały zdecydowanie lżejszy wygląd.

[Głosów:1    Średnia:4/5]