Służebność w procesie nabywania nieruchomości

Służebność w procesie nabywania nieruchomości

W pojęciach prawa budowlanego oraz w rozwiązaniach stosowanych w zakresie nieruchomości niejednokrotnie spotkamy się z hasłem służebności. Najczęściej jest to służebność drogi gruntowej należącej do danej posesji, bądź posesji sąsiedniej. Pojęcie o związane jest ściśle z zapewnieniem wszystkim posiadaczom nieruchomości odpowiedniego dostępu do drogi głównej. Niektóre działki zlokalizowane są bowiem wgłębi co sprawia, że wykazują utrudniony dostęp do jakiejkolwiek drogi. Służebność gruntu jest koniecznością. Nie można nagle odmówić jej naszemu sąsiadowi. Nie można również zostać pozbawionym prawa do dysponowania danym pasem łączącym. Niemniej jednak jest to zjawisko, które może wiązać się z wieloma problemami technicznymi. Terenu objętego służebnością nie można ogrodzić. Jest to bowiem ograniczenie owego dostępu sąsiadowi, a o nie wchodzi w grę w procesie użytkowania wspólnego danej części nieruchomości. Może się okazać, że jakiekolwiek usytuowanie ogrodzenia będzie stanowiło stosunkowo duży problem techniczny. W sytuacjach występowania służebności warto sprawdzić, którego miejsca dotyczy. Najczęściej jest to część działki znajdująca się wzdłuż samej jej granicy. Jest to najbardziej komfortowe rozwiązanie i nie powinno zaburzać korzystania z danej nieruchomości. Czasami tylko zdarzają się sytuacje, w których pas służebności dotyczy większych części działki i jest utrudnieniem dla właścicieli.

[Głosów:1    Średnia:4/5]