Prawa rzeczowe do nieruchomości

Prawa rzeczowe do nieruchomości

Prawa do nieruchomości podzielić można na dwa rodzaje: rzeczowe oraz zobowiązujące. My w artykule tym zwrócimy tylko i wyłącznie uwagę na rodzaje prawa rzeczowego. Prawa rzeczowe są to prawa o charakterze bezwzględnym. Wyróżnić można prawa rzeczowe w znaczeniu podmiotowym oraz przedmiotowym. Wyróżniamy kilka ich rodzajów prawa rzeczowego, jednak tutaj nie jesteśmy w stanie ich wszystkich opisać. Zwrócimy więc uwagę na te najczęściej występujące. Jak wiemy w ostatnim czasie wiele osób decyduje się kupić mieszkanie na kredyt. W takiej sytuacji powstaje hipoteka, która zaliczana jest do prawa rzeczowego. Jej istnienie oraz treść zależeć będzie przede wszystkim od wierzytelności, która jest zabezpieczeniem. Jeśli wygaśnie wierzytelność to tym samym i wygaśnie hipoteka. Również często spotykanymi pojęciami, rodzajami prawa rzeczowego są własność oraz współwłasność. Własność jest określane jako najsilniejsze prawo rzeczowe, i w tej sytuacji osoba posiadają prawo własności do nieruchomości może w pełni korzystać i rozporządzać nią. Współwłasność nieruchomości różni się niektórymi kwestiami od własności. W tamtym przypadku osobą prawna danej nieruchomości była jedna osoba. W przypadku współwłasności prawo do nieruchomości przysługiwać może kilku osobom na raz. Zakres tych praw może być jednak różny.

[Głosów:1    Średnia:4/5]