Praktyczne aspekty podziału nieruchomości

Praktyczne aspekty podziału nieruchomości

Osoba posiadająca dużą działkę może podzielić ją na mniejsze części, a następnie je sprzedać. Prawidłowe podzielenie nieruchomości wymaga zapoznania się z odpowiednimi przepisami prawa. Kwestie te regulowane są przez następujące akty prawne: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Przygotowując się do podziału posiadanej nieruchomości, trzeba zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podział taki musi być zgodny z jego założeniami. Trzeba głównie skupić się na minimalnej wielkości działki, jaką przewiduje dany plan. Niestety, tutaj pojawia się pewien kłopot. Wciąż wiele gmin nie posiada gotowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie oznacza to jednak, że właściciel działki na takim terenie nie może jej podzielić. Wtedy możliwość podziału działki regulują warunki zapisane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Na taki dokument może się powołać właściciel działki, która leży na terenie nieobjętym obowiązkiem wyznaczenia planu zagospodarowania. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że gmina nie ogłosiła planów sporządzenia planu zagospodarowania tego terenu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]