Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Bez uzyskania pozwolenia na budowę nie jest możliwa budowa domu. Obowiązek uzyskania takiego pozwolenia nakłada na przyszłego inwestora prawo budowlane. Każdy, kto planuje budowę domu zobowiązany jest do złożenia wniosku w starostwie powiatowym wniosku o pozwolenie na budowę domu. Wniosek składamy w wydziale architektury i budownictwa, pobierając wcześniej gotowy formularz w urzędzie. Do wypełnionego formularza musimy dołączyć kilka ważnych dokumentów. Dołączamy więc cztery egzemplarze projektu naszego przyszłego domu oraz (jeśli jest to konieczne) decyzję o warunkach zabudowy. Kolejnym dokumentem, który musimy dołączyć jest nasze oświadczenie, że posiadamy tytuł prawny do działki. Oświadczenie takie jest objęte rygorem odpowiedzialności karnej. Może mieć formę aktu własności, ale może być to również umowa dzierżawy. Czasem będą potrzebne także dodatkowe pozwolenia czy opinie. Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku, gdy nasz przyszły dom ma stanąć na terenie, który jest objęty ochroną konserwatora przyrody. Błędy lub braki w potrzebnych dokumentach wiążą się z koniecznością ich poprawienia do wyznaczonego przez urząd terminu. Jeśli tego nie zrobimy, pozwolenie na budowę nie zostanie nam wydane. Pozwolenie na budowę powinniśmy otrzymać w przeciągu 65 dni. Jest ono ważne bezterminowo, budowę musimy jednak rozpocząć w przeciągu trzech lat od jego otrzymania.

[Głosów:1    Średnia:4/5]