Posiadanie książki obiektu budowlanego

Posiadanie książki obiektu budowlanego

Proces nabywania jakiejkolwiek nieruchomości powoduje konieczność weryfikacji i oceny dokumentów dotyczących obiektu budowlanego, zlokalizowanego na terenie danej działki. Sama powierzchnia gruntów, w rozumieniu prawa, jest również traktowana jako nieruchomość. Trzeba rozgraniczać te dwa pojęcia, gdyż dla działek nie przewiduje się konieczności posiadania dodatkowych dokumentów eksploatacyjnych. Posiadanie oraz odpowiednie prowadzenie książki obiektu budowlanego wymagane jest dla wszystkich konstrukcji budowlanych, dla których przewidziana jest taka opcja. W ramach prowadzenia takiego dokumentu wykonywanych jest szereg wpisów pozwalających na zweryfikowanie kolejnych kroków budowy oraz odpowiedniego wykonania prac budowlanych. W ramach owego dokumentu zawarte są również dane dotyczące odbywających się na terenie budynku okresowych kontroli stanu technicznego, zawarte są zalecenia pokontrolne specjalistów, zawarte są informacje wszelkiego rodzaju zdarzeniach losowych, czy wypadkach budowlanych, jak również, o przeprowadzonych remontach, czy przebudowach. W ramach prowadzenia danej ksiązki istnieje konieczność dołączania szeregu załączników, które będą uzupełniały informacje zawarte wewnątrz opracowania. Wszelkiego rodzaju decyzje oraz protokoły kontroli są kolejnymi załącznikami dla wybranej nieruchomości.

[Głosów:1    Średnia:4/5]