Podział posiadanej nieruchomości

Podział posiadanej nieruchomości

Właściciel nieruchomości ma możliwość dokonania jej podziału w celu sprzedaży poszczególnych części. Na początek warto jednak zapoznać się z odpowiednimi regulacjami prawnymi, które porządkują tę kwestię. Akty prawne, które odnoszą się do podziału nieruchomości, to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak również Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sprawa podziału wygląda prościej, jeśli działka leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wtedy właściciel jest zobowiązany do przestrzegania jego zapisów, dotyczących m.in. wielkości poszczególnych części działki, przeznaczonej na określone cele. Jednak trzeba pamiętać o tym, że wiele gmin polskich nie ma jeszcze sporządzonych planów zagospodarowania. W takiej sytuacji właściciel działki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Takie dokumenty regulują wszelkie kwestie dotyczące zabudowy na terenach nieobjętych planem zagospodarowania. Wiążące są one również dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą podzielić posiadane działki na mniejsze części. Określone w nich zostały m.in. minimalne wymiary działki.

[Głosów:1    Średnia:4/5]