Możliwość podziału nieruchomości

Możliwość podziału nieruchomości

Podział nieruchomości na mniejsze części w celu ich sprzedaży jest możliwy tylko pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Każda działka przeznaczona do sprzedaży musi mieć dostęp do drogi publicznej. Można także wydzielić drogę wewnętrzną, która umożliwi dostęp do drogi publicznej. W tym celu konieczne jest wyrobienie służebności dla drogi wewnętrznej. W celu dokonania podziału nieruchomości właściciel musi złożyć odpowiedni wniosek. Warto pamiętać, że to posiadacz działki ponosi wszelkie koszty związane z jej podziałem. Stosowny wniosek musi trafić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przy składaniu wniosku wymagane jest załączenie takich dokumentów, jak m.in. dokument potwierdzający właściciela nieruchomości, szkicowy projekt podziału, wypis z katastru nieruchomości, orzeczenie o warunkach zabudowy, wykaz gruntowych zmian, a także mapę z projektem podziału działki. Wstępny projekt opracowywany jest na kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej. Szkicowy projekt podziału nieruchomości musi posiadać informacje o granicach nieruchomości i jej powierzchni, zaznaczone na czerwono granice wydzielające poszczególne części działki wraz z danymi dotyczącymi ich powierzchni oraz propozycje dostępu do drogi publicznej. W przypadku złożenia poprawnego i kompletnego wniosku pozostaje czekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania.

[Głosów:1    Średnia:3/5]