Korzyści płynące z podziału nieruchomości

Korzyści płynące z podziału nieruchomości

Często zdarza się tak, że właściciel nieruchomości decyduje się na jej podział, w celu uzyskania większych korzyści finansowych ze sprzedaży. Wydzielenie działek pozwala również przyspieszyć proces sprzedaży, gdyż jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś zainteresuje się działką o mniejszym areale, ze względu na koszty zakupu. Co prawda formalny podział nieruchomości obciąża kieszeń właściciela, jednak jest on przeważnie na tyle opłacalny, że warto zainwestować w jego dokonanie. Oczywiście trzeba mieć świadomość, z jak wieloma formalnościami będzie się trzeba zmierzyć. W celu dokonania podziału nieruchomości trzeba złożyć odpowiedni wniosek u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Następnie trzeba czekać na jego decyzję co do zgodności zaproponowanego wstępnego podziału działki z miejscowym planem zagospodarowania. Jeśli jest ona pozytywna, można podjąć kolejne kroki. Konieczne jest wynajęcie uprawnionego geodety, który musi wykonać profesjonalny projekt. Zostaje on następnie wstępnie przesłany do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a później, przy braku niezgodności, zatwierdzony i umieszczony w tym zasobie na stałe. Warto pamiętać przy sporządzaniu projektu, że każda z wyznaczonych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej. Może to być dostęp bezpośredni lub prowadzący przez drogę wewnętrzną z zapewnioną służebnością.

[Głosów:1    Średnia:4/5]