Komornik w nieruchomości

Komornik w nieruchomości

Problemy gospodarcze kraju oraz likwidacja wielkich zakładów pracy sprawiają, że wiele osób przechodzi poważne problem finansowe. Taka sytuacja może się przytrafić każdemu. Posiadanie zadłużenia kredytowego albo innych zadłużeń pozabankowych może powodować bardzo niekorzystne skutki dla dłużników. Banki, z reguły, cechują się elastycznością wobec klientów, którzy znaleźli się z trudnej sytuacji życiowej. Oznacza to, że mogą oni liczyć na odroczenie terminu spłaty, chwilowe zawieszenie konieczności regulowania rat, jak również zrezygnowanie z opcji naliczania odsetek bankowych za opóźnienia w płatnościach. Takie działania banków nie zawsze jednak poprawiają funkcjonowanie rodziny. W niektórych sytuacjach nie ma możliwości dalszej spłaty rat. Powstaje zatem rosnący dług, którego bank nie jest w stanie odzyskać na polubownej drodze rozmowy. W takich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z możliwości, jakie posiada komornik sądowy. Jest to bowiem przedstawiciel wierzyciela, który ma prawo zabezpieczyć wartościowe przedmioty stanowiące opcję spłaty należności bankowych. W przypadku kredytów hipotecznych, takim zabezpieczeniem jest hipoteka. Komornik dokonuje zajęcia majątku oraz odbiera nam prawo dysponowania tym majątkiem. Mamy, oczywiście, czas na odzyskanie zajętych rzeczy, niemniej jednak jest to okres bardzo krótki. Po upływie wyznaczonego terminu odbywa się sprzedaż majątku w drodze licytacji.

[Głosów:1    Średnia:4/5]