Jak dokonać podziału nieruchomości

Jak dokonać podziału nieruchomości

Wielu właścicieli dużych nieruchomości zastanawia się nad ich podziałem, bo łatwiej jest sprzedać działki o mniejszych powierzchniach. Podział nieruchomości musi uwzględniać jednak obowiązujące przepisy prawa. Ważnym aspektem jest chociażby konieczność zapewnienia każdej działce dostępu do drogi publicznej. W przypadku, gdy nie ma takiej fizycznej możliwości, trzeba wyznaczyć drogę wewnętrzną i zapewnić jej służebność. Jeśli właściciel nieruchomości zdecyduje się na jej podział, musi złożyć odpowiedni wniosek na ręce wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek taki musi zostać podparty odpowiednimi dokumentami. Należy dołączyć do niego chociażby potwierdzenie własności nieruchomości, szkic projektu podziału, decyzję o warunkach zabudowy, wykaz zmian gruntowych i mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości. Przygotowanie projektu na kopii mapy zasadniczej lub katastralnej jest niezbędnym elementem przystępowania do podziału działki. Jak już zostało wspomniane, do wniosku należy dołączyć wstępny projekt podziału działki, z wyrysowanymi czerwoną kreską liniami wytyczającymi granice nowych działek oraz wskazującymi drogę prowadzącą do drogi publicznej. Kompletny wniosek musi czekać na decyzję wójta, prezydenta lub burmistrza co do zgodności z lokalnym planem, zagospodarowania przestrzennego.

[Głosów:1    Średnia:3/5]