Etapy przystępowania do podziału nieruchomości

Etapy przystępowania do podziału nieruchomości

Podział nieruchomości na mniejsze działki często jest bardzo dobrym rozwiązaniem, przyspieszającym proces sprzedaży. Podział działki musi uwzględniać obowiązujące przepisy, mówiące m.in. o tym, że każda wydzielona działka ma mieć dostęp do drogi publicznej. Nie musi to być połączenie bezpośrednie. Można wyznaczyć drogę wewnętrzną, prowadzącą do drogi publicznej, pamiętając, by zapewnić jej służebność. Podziału dokonuje się na wniosek posiadacza nieruchomości oraz na jego koszt. Wniosek rozpatrywany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Odpowiedni organ wydaje decyzję co do zgodności z lokalnym planem zagospodarowania. Postanowienie administracyjne może podlegać zażaleniu. W przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent wyrażą zgodę na zaproponowany podział działki, można rozpocząć działanie. W tym celu trzeba wynająć uprawnionego geodetę, który wykona projekt podziału działki. Przygotowany szkic następnie trafia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tam sprawdzana jest jego zgodność z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia, że projekt nie zawiera uchybień, trafia on na stałe do państwowego zasobu. Wtedy też może zostać wydana ostateczna decyzja co do zgody na podział działki. Na jej podstawie można dokonać odpowiednich wpisów do księgi wieczystej nieruchomości.

[Głosów:1    Średnia:4/5]