Czy warto dokonać podziału nieruchomości

Czy warto dokonać podziału nieruchomości

Dużą działkę jest z reguły trudno sprzedać. Nic więc dziwnego, że właściciel woli podzielić ją na mniejsze części. Wtedy zyskuje szansę na szybsze pozbycie się części nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że podział działki wiąże się z wieloma formalnościami. Trzeba przestrzegać obowiązujących zasad, gdyż za działania niezgodne z prawem można zostać dotkliwie ukaranym. Każda działka przeznaczona do sprzedaży jako osobna nieruchomość musi posiadać dostęp do drogi publicznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpośredniego dostępu, należy wyznaczyć drogę wewnętrzną z zapewnioną służebnością. Podział nieruchomości odbywa się po złożeniu stosowanego wniosku na ręce wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszelkie koszty związane z tym procesem ponosi właściciel. Kompletny i poprawnie wypełniony wniosek musi być podparty niezbędnymi załącznikami. Wśród nich znaleźć się muszą m.in. dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości i mapa działki. Wstępny projekt podziału nieruchomości, który także należy dołączyć do wniosku, powinien zawierać zaznaczone na czerwono granice działek i proponowany dostęp do grogi publicznej. Szkicowy projekt wykonuje się na mapie zasadniczej lub katastralnej. Poprawnie złożony wniosek musi poczekać na decyzję wójta, prezydenta lub burmistrza, czy zaproponowany projekt zgodny jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]