Tak zwana mała architektura

Tak zwana mała architektura

Zbudowanie na działce śmietnika lub innego niewielkiego obiektu, który będzie służył nam do utrzymania porządku na działce nie wymaga od nas otrzymania pozwolenia na ich budowę. Takie obiekty należą do tak zwanej małej architektury i zgodnie z prawem budowlanym ich budowa wymaga jedynie zgłoszenia do urzędu zajmującego się nadzorem architektoniczno-budowlanym. Takie zgłoszenie powinno zawierać zakres, rodzaj i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia musimy dołączyć potwierdzenie, że mamy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czasem konieczne jest także dołączenie szkiców lub rysunków. Jeśli w przeciągu 30 dni od dnia, w którym doręczyliśmy nasze zgłoszenie właściwemu organowi nie zostanie wniesiony sprzeciw możemy rozpocząć prace budowlane. Także budowa ogrodzenia działki nie wymaga pozwolenia na jego budowę. Musimy jedynie chęć jego budowy zgłosić do wydziału architektury w starostwie powiatowym. Takie ogrodzenie nie może mieć jednak niż 2,2 m wysokości i będzie odgradzać naszą posesję od ulicy, placu czy innego miejsca publicznego. Składamy je również 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy. Jeśli w przeciągu tych trzydziestu dni nie otrzymamy pisma ze starostwa możemy przystąpić do budowy ogrodzenia, pamiętając, że na wysokości poniżej 1,80 nie może być ono zakończone ostrymi przedmiotami.

[Głosów:1    Średnia:4/5]