Mieszkamy w nieswoim domu

Mieszkamy w nieswoim domu

Na rynku związanym z użytkowaniem różnorodnych nieruchomości odnajdziemy sytuacje, w których osoby lub rodziny pozostają użytkownikami danej nieruchomości, ale nie są właścicielami tej lokalizacji. Jest to stosunkowo rzadko spotykana forma zamieszkania, niemniej jednak zdarzają się podobne przypadki i przepisy prawa ściśle określają, kiedy i jak można je zakwalifikować. Chodzi tutaj o nieruchomości, które są oddawane obywatelom w użytkowanie wieczyste. Takie założenie może dotyczyć nieruchomości należących do państwa. To właśnie ono ma prawo rozporządzania majątkiem nieruchomości w taki sposób. użyczenie wieczyste polega na zawarciu umowy między stronami, która pozwala mieszkańcowi na dowolne dysponowanie daną nieruchomością. Jest to sposób działania, w którym najemca nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym użyczeniem. Otrzymuje on nieruchomość za darmo, a w jego gestii pozostaje regulowanie opłat podatkowych oraz rachunków. Obecnie nie stosuje się umowy użyczenia jako formy oddawania nieruchomości osobom trzecim. Niemniej jednak, w latach ubiegłych wiele osób skorzystało z owej formy współpracy. Umowę użyczenia wieczystego zawiera się na okres 99 lat, z zachowaniem możliwości jej przedłużenia. Nie zdarzyło się jeszcze, aby po tym okresie czasu żyła osoba, której pozwolono zajmować określona nieruchomość.

[Głosów:1    Średnia:3/5]