kupno mieszkania z hipoteką w warszawie

Zakup nieruchomości przez obywatela innego kraju

Zakup nieruchomości przez obywatela innego kraju

Zakup nieruchomości wydaje się zabiegiem stosunkowo prostym. Wystarczy bowiem znaleźć pasującą lokalizacje oraz zawrzeć stosowną umowę. Tak można by rozpatrywać kwestie zakupu produktów rynku nieruchomości przez polskich obywateli. Tutaj sytuacja jest prosta i jasna i nie ma żądnych przeciwwskazań formalnych do poprowadzenia jakichkolwiek transakcji. W stosunku do osób posiadających obywatelstwo innego kraju stosowane są odmienne regulacje pozwalające na zakup nieruchomości w Polsce. głównym czynnikiem jest zgoda ministerialna. Jest to konieczny dokument w jakimkolwiek procesie nabywania określonych nieruchomości. Obcokrajowcy muszą zatem złożyć stosowny wniosek oraz dokumenty celem wydania takiego pozwolenia. W toku postępowania administracyjnego podlegają oni szczegółowemu sprawdzeniu pod względem prawdziwości oświadczonych danych oraz intencji zakupu. Jest to niezwykle ważne w dokonywaniu oceny kandydata. Dopiero pozytywne zakończenie procesu urzędowego warunkuje uzyskanie zgody na zakup nieruchomości. Jest to jednak proces stosunkowo długotrwały. Dopiero otrzymanie dokumentu powinno być początkiem drogi poszukiwania własnego lokalu. Jak widać, otwarcie granico raz ścisła współpraca międzynarodowa nie jest jednak obecna we wszystkich sektorach gospodarczych. Rynek nieruchomości wciąż pozostaje trudniej dostępny dla zagranicznych inwestorów.

Ciekawa architektura chińska

Ciekawa architektura chińska

Niezwykle ciekawa jest architektura chińska. Większości osób kojarzy się ona z dachami, które mają charakterystycznie wygięte w górę narożniki. Wbrew temu co mogłoby się wydawać taki układ dachu to nie wynalazek chiński. Na tereny Chin dachy takie przywędrowały z Azji Południowo – Wschodniej. Pojawiły się w Chinach za czasów dynastii Song. Początkowo dachy chińskich budynków miały klasyczne proste kształty. Nowy rodzaj dachu cieszył się jednak wielką popularnością i bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Chińskie budynki wznoszono wykorzystując na ogół cegłę lub drewno. Z tego też powodu z najdawniejszych okresów chińskiej architektury nie zachowało się praktycznie nic. Podstawowe cechy chińskiej architektury pochodzą z okresu Song oraz Tang. Do cech tych zalicza się przede wszystkim asymetrię, która obecna jest w typowym chińskim budynku. W budynkach takich jak świątynie czy pałace można dostrzec rzędy kolumn, które wysunięte są przed fasadę budynku. Bardzo często można spotkać także ażurową ściankę, która zasłania główne wejście do budynku.